Jorinde volgt cursus om kinderen beter te leren beredeneren en vertellen

Jorinde: "Vandaag heb ik de eerste dag van de cursus DGM ( Denkstimulerende Gespreksmethodiek) gehad. In deze cursus leer ik kinderen te stimuleren tot abstracter denken en hun gedachten daarbij duidelijker te verwoorden. Over een paar weken de tweede dag, binnenkort ga ik het toepassen in de praktijk!"