Behandeling

Begin van de behandeling

De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een vraaggesprek en mogelijk al een deel van het onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Er zullen gegevens worden genoteerd en u krijgt informatie over de gang van zaken binnen de logopediepraktijk. Op verzoek van uw zorgverzekeraar zal er een behandelovereenkomst met u worden afgesloten. Na het onderzoek wordt de diagnose  met u besproken. We besluiten samen of er een behandeling volgt en aan welke doelen zal worden gewerkt. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan.

Behandeling

Iedere behandeling duurt 25 minuten. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Indien nodig is een andere frequentie ook mogelijk. Als een arts hiervoor een indicatie geeft kan de behandeling ook aan huis plaatsvinden. Tijdens de behandeling worden er oefeningen gedaan en het is de bedoeling dat deze oefeningen thuis worden herhaald. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Beëindiging van de behandeling

Na de behandelperiode wordt het resultaat hiervan met u besproken. Afhankelijk van dit resultaat wordt besloten of de behandeling wordt voortgezet, wordt gepauzeerd of beëindigd. Bij beëindiging van de behandeling zal u gevraagd worden een evaluatieformulier in te vullen.

Evaluatie van de behandeling

Wij zijn geïnteresseerd in uw mening over onze dienstverlening. Daarom voeren wij een cliëntervaringsonderzoek uit.  Alleen met uw toestemming ontvangt u een uitnodiging per e-mail. Deelname is volstrekt vrijwillig. Als u niet mee wilt doen, heeft dit geen gevolgen voor de behandeling. Het onderzoek wordt uitgevoerd door CTO-Logo. CTO-Logo is een onafhankelijk en gecertificeerd meetbureau. Uw privacy is gegarandeerd goed beschermd. CTO-Logo nodigt u per e-mail uit voor het invullen van een online vragenlijst. Het onderzoek is volledig anoniem. De vragenlijst gaat over de praktijk, de behandelaar en de behandeling. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Continuïteit van de zorg

Om de continuïteit van de zorg te waarborgen zijn er binnen de praktijk afspraken gemaakt voor waarneming bij ziekte, vakantie en/of studieverlof. Wij werken in de praktijk met meerdere logopedisten. Mocht een van ons onverhoopt voor een langere periode afwezig zijn dan wordt eerst intern naar vervanging gezocht. Indien dit niet mogelijk is zal er een externe logopedist worden ingeschakeld. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerd logopedist.

Stagiaire’s / Co-assistenten KNO-poli

Als een stagiaire werkzaam in de praktijk is, of als een co-assistent van de KNO-arts een dagje meekijkt, wordt u daarvan op de hoogte gesteld. Indien u bezwaar heeft tegen de aanwezigheid van de stagiaire of de co-assistent bij de behandeling kunt u dat kenbaar maken.