16-3-20 Corona-update: Om verspreiding van het Corona-virus te voorkomen zijn steeds meer maatregelen nodig. Thuiswerken is één van de adviezen die wordt gegeven om het Coronavirus in te dammen. Wij willen daar gehoor aan geven en hebben daarom besloten dat alle logopedische afspraken vanaf maandag 16 maart niet meer in de praktijk zullen plaatsvinden. We willen de zorg wel graag continueren en hebben we gekeken naar alternatieven.

Daarom zullen wij vanaf maandag 16 maart tot in ieder geval 6 april, de deuren sluiten en de logopedische behandeling daar waar mogelijk via een telefonische zitting of telelogopedie voortzetten. (Een Telefonische zitting of Telelogopedie wordt net als ‘gewone’ logopedie vergoed vanuit de Basisverzekering.) Hiervoor zullen we, op de afgesproken tijd, met elkaar gaan (video) bellen. Uw logopedist zal contact met u opnemen om uit te leggen hoe dit in zijn werk gaat. Houdt uw telefoon (wij bellen met een onbekend nummer!) en email (ook de spam-box!) goed in de gaten zodat u geen informatie mist. 
 
Voor ons is dit ook nieuw, maar samen zetten we onze schouders eronder en zullen we kijken hoe we de telelogopedie zo praktisch en goed mogelijk kunnen invullen. We gaan er met elkaar het beste van maken en we hopen op deze manier bij te dragen aan het verminderen van de verspreiding van het Coronavirus.  
 

13-3-20 Corona-update: Logopediepraktijk J. van Es  is momenteel geopend. Wij nemen de adviezen en richtlijnen van het RIVM en de GGD over om verspreiding te voorkomen en hebben extra hygiëne-maatregelen getroffen. Dit doen wij voor jouw en onze gezondheid. Zo kun je veilig onze locaties blijven bezoeken.
Wij hebben besloten om onze behandelingen op locatie Albert Schweitzerziekenhuis Dordwijk te verplaatsen naar onze locaties aan het Admiraalsplein 402 en in Medisch centrum Zuidhoven aan de Spirea 9 in Dordrecht. De behandelingen gaan dus gewoon door, de gemaakte afspraken en tijden blijven gelijk, maar dan op een andere locatie. Uw logopedist neemt contact met je op om door te geven waar je verwacht wordt.

Maatregelen die wij nemen:

 • Wij geven geen handen
 • Wij wassen onze handen regelmatig met water en zeep
 • Wij maken dagelijks alle oppervlakken die aangeraakt worden extra schoon.
  Denk aan deurkrukken, bureaus, kranen, wc’s en apparatuur.

Wat verwachten wij van jou (en je kind):

 • Was je handen regelmatig met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geen handen schudden.

Bel tijdig af: 24uur van tevoren en als dat niet lukt, overleg dan met je eigen logopedist.

Kom niet naar de praktijk bij de volgende klachten:

 • Verkoudheidsklachten zoals hoesten en lopende neus.
 • Verhoging of koorts (hoger dan 38 graden).
 • Bij benauwdheid en/of continue hoesten.
 • Blijf thuis, ziek goed uit en zorg dat je anderen in je omgeving niet besmet.
 • Houd afstand tot andere mensen en neem bij twijfel of als de klachten erger worden telefonisch contact op met je huisarts.