Sanne Meeuwissen- Suijkerbuijk, Logopedist , praktijkmedewerkster

Sanne Suijkerbuijk2

Ik ben Sanne Meeuwissen- Suijkerbuijk. In januari 2014 ben ik afgestudeerd als logopedist. Ik heb de opleiding logopedie gevolg aan Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven. Na mijn studie ben ik aan de slag gegaan als logopedist bij logopediepraktijk Taalreis. Hier behandelde ik voornamelijk meertalige kinderen met spraak- en taalproblemen.

Vanaf oktober 2015 ben ik werkzaam bij logopediepraktijk J. van Es. Ik werk hier met veel plezier. Mijn affiniteit ligt bij het behandelen van kinderen met spraak- en taalproblemen, maar ook andere logopedische problemen behandel ik graag.  Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en sta ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici  (Kwaliteitsregistratienummer: 99912507391). Daarnaast ben ik ook lid van kwaliteitskring 2000+.

Nascholingen

Om mijn kennis op peil te houden en mij te blijven verdiepen in bijkomende logopedische stoornissen heb ik de volgende cursus gevolgd:

  • Executieve functies, juni 2016
  • Logopedie en tandheelkunde OMFT, afwijkende mondgewoonten, november 2016
  • Taalstoornissen bij Meertalige kinderen, mei 2017
  • Communicatieve Taaltherapie voor Kinderen met een Taalniveau van 2 tot 6 Jaar (CT-2), december 2017
  • Werken met Fonolog, januari 2021
  • Fonologie: Onderzoek en behandeling: oktober 2022
  • Metataal, december 2022
  • Logopedische behandeling van oudere kinderen met een TOS, september 2023
  • Logopedie en begrijpend lezen bij kinderen met een TOS, november 2023

Werkdagen

Ik werk op  dinsdag, woensdag en vrijdagochtend op locatie Admiraalsplein in Wielwijk, Dordrecht.

sanne@logopedie-van-es.nl