Aanmelding

Verwijzing

Logopedische behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Voor kinderen wordt de behandeling volledig vergoed. Verzekerden vanaf 18 betalen zelf het wettelijk verplichte eigen risico, daarna vergoedt de verzekeraar de behandeling voor logopedie. Wij hebben contracten afgesloten met alle verzekeraars. Logopedie wordt alleen vergoed als u een verwijzing voor logopedie hebt. U kunt door uw huisarts, medisch specialist, tandarts of orthodontist worden verwezen voor logopedisch onderzoek en/ of behandeling. Vanaf 1 juni 2011 is het mogelijk om ook zonder verwijzing bij de praktijk een afspraak te maken.

Tarieven

Wij hebben overeenkomsten met alle zorgverzekeraars afgesloten en brengen het tarief dat door uw zorgverzekeraar is bepaald in rekening. In vrijwel alle gevallen declareren wij de kosten van uw behandeling rechtstreeks aan de zorgverzekeraar.

Het consult bestaat uit 25 minuten behandeling en 5 minuten administratietijd. Er geldt een apart tarief voor de eerste behandeling. Dit tarief verschilt ook per verzekeraar en ligt vaak wat hoger dan het reguliere zittingstarief.

De geplande afspraken dienen 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Bij te laat afgezegde, of niet nagekomen afspraken zijn wij genoodzaakt een verzuimtarief bij u persoonlijk in rekening te brengen.

Onderstaande tarieven gelden:

  • Als de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt. Informeer bij uw logopedist en/of zorgverzekeraar naar de voor u geldende voorwaarden.
  • Vanaf 1 januari 2017 tot heden.
  • Logopedie is vrijgesteld van BTW.
Anamnese en onderzoek na verwijzing € 81,06
Eenmalig onderzoek € 81,06
Individuele zitting reguliere logopedie € 40,53
Telefonische zitting € 20,27
Toeslag voor behandeling aan huis € 22,99
Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt € 40,53
Overleg met derden € 40,53
Verslaglegging aan derden € 40,53
Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak
(U dient zich minimaal 24 uur van te voren af te melden)
€ 30,00


Aanmelding

Als u, of uw kind, bent verwezen voor logopedie, kunt u telefonisch, per mail of via het aanmeldformulier contact met ons opnemen. Er zal met u besproken worden waarvoor u (of uw kind) bent doorverwezen voor logopedie, er worden gegevens genoteerd en er zal een afspraak worden gepland. Bij drukte kan het voorkomen dat u eerst op een wachtlijst zal worden geplaatst.

Op dit moment hebben wij een wachtlijst. De snelheid van plaatsen is mede afhankelijk van uw mogelijkheden wat betreft de locatie en het tijdstip voor een afspraak.